REGULAMENT DE FUNCTIONARE / INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. 83 din 18.06.2018

 

Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele membre UE și care se vor aplica începând cu 25 mai 2018, dorim să reconfirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastră personale în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, regăsiți în continuare elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoașteți pe această temă, în calitatea dumneavoastră de „persoană vizată”.

 

 1. Ce înseamna prelucrarea datelor

 

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Royal Motors va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparența, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

 

 1. Ce date cu caracter personal prelucrăm?

 

De la caz la caz, Royal Motors prelucrează date cu caracter personal precum, dar fără a se limita la:

 • Date de identificare (nume și prenume, CNP, serie și număr act de identitate/date pașaport, data nasterii, cetățenia, semnătură, imaginea);
 • Date de contact (adresă de domiciliu / resedință, adresă de e-mail, număr de telefon)
 • Date financiare și tranzacționale;

 

Lista acestor date poate varia în funcție de caracteristicile serviciilor și produselor contractate de dumneavoastră sau în legătură cu care vă manifestați interesul, de prevederile legale aplicabile activităților întreprinse de către Royal Motors.

Datele cu caracter personal pot fi obținute direct de la dumneavoastră, în condițiile legii.

 

 

 1. În ce scopuri prelucrăm datele personale?

 

Datele sunt prelucrate în următoarele scopuri:

- furnizarea de servicii ;

- operațiuni și tranzacții privind platile cu cardul bancar (POS);

- îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, derulare de acțiuni de audit sau obligații de raportare către instituții/organisme de stat, precum ANAF);

- pentru transmiterea cu titlu gratuit de obiecte promoţionale, produse precum şi informaţii prin poştă, telefon, e-mail, SMS, MMS sau alte mijloace de comunicare cu  SC ROYAL MOTORS SRL.

- în scopuri statistice.

În anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fără însă a exclude intervenția umana. De exemplu, pentru a ne asigura că vă propunem cele mai potrivite soluții pentru profilul dumneavoastră, putem recurge la segmentări și profilări de marketing care ne ajuta în formularea de oferte dedicate.

 

 1. Ce se întâmplă dacă nu doriți ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre Royal Motors?

 

Inițierea și derularea relației de afaceri și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de reglementările în vigoare pot fi efectuate doar în baza prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care nu doriți să ne furnizați informațiile necesare sau vă opuneți prelucrării ulterioare a acestora, vom fi în imposibilitatea inițierii, respectiv continuării relației de afaceri.

Prelucrarea datelor în scop de marketing face posibilă informarea dumneavoastră în legătură cu noutățile și ofertele Royal Motors.

Se poate solicita oricând întreruperea prelucrării în acest scop, fără ca relația de client să fie afectată.

 

 1. Către cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

 

Categoriile potențialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

 • parteneri (ex: producatorii de autoturisme Ford sau Suzuki Romania, ai caror dealer autorizat suntem, societăți de asigurare contractate de Royal Motors în cazul deschiderii dosarelor de daună la subsemnata, companii de tehnologii și plăți precum VISA ori MASTERCARD in cazul persoanelor care platesc prin intermediul cardului bancar);
 • terţi subcontractanţi (ex: prestatori servicii poştale, in cazul în care se opteaza pentru livrarea unor produse sau documente sau prin intermediul serviciilor de curierat);
 • actionari/asociati;
 • membri ai Grupului Royal Motors;
 • alte autoritati competente (pentru indeplinirea obligatiilor legale);
 • mandatari/imputerniciti in scopul realizarii intereselor legitime ale Royal Motors (firme de avocatura, societati de recuperare creante etc);
 • terti in cazul cesionarii/transferului drepturilor Royal Motors.

 

 1. Se pot transmite datele in afara tarii?

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal nu poate sa implice transferarea lor in strainatate, in scopurile mai sus mentionate.

 

 1. Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale?

 

Incepand din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. Regasiti mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna intelegere a continutului juridic al acestora:

 1. a) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicele prelucrarii acestora in relatia dumneavoastra cu Royal Motors;
 2. b) Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine din partea Royal Motors, fara intarzieri nejustificate, rectificarea/ completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc;
 3. c) Dreptul la stergere: va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele Royal Motors, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
 4. d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergerii datelor, atunci cand Royal motors nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau atunci persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale Royal Motors prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;
 5. e) Dreptul la portabilitatea datelor: consta in posibilitatea de a solicita catre Royal Motors transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Royal Motors.
 6. f) Dreptul de opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere scrisa catre Royal Motors, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia dumneavoastra particulara.
 7. g) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita Royal Motors de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta informare.
 8. h) Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 9. i) Dreptul de a va adresa justitiei;

 

 1. Cat timp sunt prelucrate datele personale de catre Royal Motors?

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada in care sunteti client al Royal Motors, precum si ulterior acestei perioade, in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozitiile legale ce reglementeaza arhivarea documentelor).

*****

 

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra, inclusiv in eventualitatea in care doriti sa va retrageti acordul cu privire la prelucrarea datelor in scop de marketing, puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare:

 • pe site-ul www.royalmotors.ro, sectiunea „Contact”;
 • prin e-mail, la adresa: juridic@royalmotors.ro;
 • in scris, la sediul societatii, situat in Bradu, sat Geamana , str. DN65B, nr. 2, Arges;

 

Mentionam ca informatiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispozitia dumneavoastra, in format actualizat, pe site-ul www.royalmotors.ro.