Politica de confidențialitate

Prezenta politică de confidențialitate vă informează despre informațiile pe care le colectăm de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru. Pentru colectarea informații, SC ROYAL MOTORS SRL acționează în calitate de operator de date personale și, deci, vă furnizăm informații despre noi, despre scopul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs. personale.

Dacă aveți întrebari suplimentare despre cum vă folosim datele personale, contactați-ne la următoarea adresă de e-mail: gdpr@royalmotors.ro

Definiții

 1. date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 4. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă, potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 5. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 6. terț – orice persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicita sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 7. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 8. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 9. date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
 10. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.
 11. Cine suntem noi?

Site-ul https://www.royalmotors.ro/ este un site de prezentare și este condus și suprvagheat de societatea SC ROYAL MOTORS SRL, cu sediul în Com. Bradu, DN 65B, Nr.2, județul Argeș, înregistrată la ORC Argeș sub nr. J03/1508/2003, având cod de identificare fiscală RO13341468

Datele noastre de contact sunt:

Tel:   0248 210 100

Fax:  0248 210 110

Email: office@royalmotors.ro / gdpr@royalmotors.ro

 1. Cum folosim informațiile dvs.?

2.1. Când folosiți site-ul nostru

Atunci când utilizați site-ul nostru pentru a caută produsele și serviciile noastre și pentru a vizualiza informațiile pe care le punem la dispoziție, un număr de cookie-uri sunt utilizate de noi (cookies first party) și de terțe parti (cookies third party) pentru a permite funcționsarea site-ului, pentru a colecta informații utile despre vizitatori și pentru a vă oferi o experiență cât mai bună în utilizarea site-ului nostru.

Tipuri de cookie

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).

Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor,scopul și durata de păstrarea lor,  consultați politica noastră privind cookie-urile.

2.2. Când trimiteți o solicitare prin intermediul site-ului nostru

Dacă sunteți vizitator al site-ului nostru, datele colectate sunt utilizate în scop  exclusiv tehnic sau statistic de mentenanță sau pentru optimizarea platformei. Stocarea adresei IP este temporară, fiind doar pe durata accesului pe site-ul nostru; informațiile personale cu privire la expirarea accesului sau alte utilizări sunt șterse odată cu deconectarea de pe site. Utilizarea ulterioară a datelor și, în special, adresa IP, ca parte a analizei statistice se face anonim, adresa IP fiind scurtată. Când exista suspiciuni referitor la utilizarea ilegală sau riscuri tehnice pentru siguranță site-ului, S.C. ROYAL MOTORS S.R.L. își rezervă dreptul de a evalua datele existente pentru apărare.

Utilizăm aceste informații pentru a raspunde cererii dvs., inclusiv furnizarea de informații despre produsele noastre. Putem să vă trimitem un e-mail de mai mult ori după ce ați făcut o solicitare, pentru a ne asigura că am răspuns la întrebarea dvs. și pentru a îmbunatati experiența utilizatorilor noștri.

Dacă ne solicitați informații pe pagina de contact, solicitarea dvs. este stocată și procesata în vederea posibilei colaborări, în vederea transmiterii de oferte de servicii/colaborare, încheierii sau executării unui contract intre dumneavoatra și S.C. ROYAL MOTORS S.R.L.. Refuzul funizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea transmiterii mesajului către noi, și implicit imposibilitatea derulării unor posibile raporturi contractuale între S.C. ROYAL MOTORS S.R.L. și dumneavoastră.

Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul descris mai sus are la baza consimțământul dumneavoastră daca alegeți să le furmizati pe pagina de contact.

Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

Menținem e-mailurile venite din solicitări timp de un an, după care acestea sunt șterse.

În cazul în care sunteți client vom prelucra datele dvs pe întreagă durată a raporturilor contractuale, și ulterior conform obligațiilor financiar-contabile termenul de păstrare a documentelor prevăzut de lege este de 10 ani.

 1. Scopul folosirii datelor colectate

S.C. ROYAL MOTORS S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

În vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi;

Înregistrarea contului;

Pentru a-ți raspunde la întrebari și solicitări;

În scop de marketing, însa doar în situația în care avem consimtamântul tău prealabil;

Pentru a oferi și îmbunatati serviciile și produsele pe care le oferim;

Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

Pentru a vă oferi reclama și conținut personalizat;

Pentru a ne apară împotriva atacurilor cibernetice;

Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;

Pentru a ne conforma legislației;

Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

În diferite secțiuni din Site, se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un răspuns și mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți să ne contactați din nou.

Adresa dumneavoastră de email și numele furnizat intră în categoria datelor tip “business contact”, iar S.C. ROYAL MOTORS S.R.L. le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul dumneavoastră.

S.C. ROYAL MOTORS S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale S.C. ROYAL MOTORS S.R.L. și ale site-urilor sale web, desfășurarea activității prin intermediul site-ului(ex: furnizori de servicii IT) sau (c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

Nu vindem, nu schimbăm și nu închiriem date cu caracter personal către terți.

S.C. ROYAL MOTORS S.R.L. mai poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea să de operator în următoarele scopuri:

realizării de analize/rapoarte;

realizării de informări;

publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către S.C. ROYAL MOTORS S.R.L.

Durata menținerii datelor colectate este:

 • Cea necesară pentru întreagă durata a raporturilor contractuale precum și pentru confirmarea îndeplinirii îndatoririlor noastre și investigarea reclamațiilor sau apărarea împotriva cererilor care pot fi îndreptate împotriva noastră – nu mai mult de 10 ani de la data pe care ați furnizat-o noi cu datele dvs.

 •  Dacă trimiteți o solicitare de ștergere a contului dvs. în magazin, este posibil să vă procesăm datele în intervalul necesar pentru confirmarea îndeplinirii sarcinilor noastre și investigarea reclamațiilor sau apărarea împotriva revendicărilor care pot fi îndreptate împotriva noastră – nu mai mult de 10 ani de la data la care ne-ați furnizat datele dvs.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi:

 • șterse sau distruse;
 • sau anonimizate;
 • sau transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau regulament aplicabil prvind păstrare a înregistrarilor).

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru crearea Contului dumneavoastră vor fi șterse imediat, în cazul în care închideti contul.

 1. Securitatea datelor colectate

S.C. ROYAL MOTORS S.R.L. utilizează metode și tehnologii de securitate, împreuna cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Serverele pe care Site-urile sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punctul de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către soluția S.C. ROYAL MOTORS S.R.L. este, periodic, analizată din punctul de vedere al securității.

 1. Cui dezvăluim datele dumneavoastră?

Nu vom dezvălui informațiile tale către terțe parti, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fară consimțământul tău. Totuși, este posibil să dezvăluim informațiile tale către următoarele entități:

Furnizori de servicii (vezi găzduire web). Putem dezvălui informațiile tale altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi compania care ne ajută cu găzduirea site-ului nostru. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entități au o capacitate limitată de a utiliza informațiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;

Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la un procedura legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziție sau o hotărâre judecătorească);

Altor părți cu consimțământul sau la instrucțiunile tale. în afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidențialitate, este posibil să transmitem informațiile terților cărora consimți sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.

 1. Drepturile dvs. ca persoană vizată

În conformitate cu GDPR, aveți acces la un număr de drepturi în legătură cu transferul informațiilor dvs. personale către noi, cum ar fi:

Dreptul de a ști cum sunt prelucrate datele dvs. personale – dacă aveți întrebari cu privire la modul cum procesăm datele dvs., vă rugăm să ne contactați utilizând formularul de contact furnizat în această pagină sau prin trimiterea de informații.

Dreptul de a accesa și de a actualiza datele – aveți întotdeauna acces la datele dvs. personale din contul dvs. în magazin.Puteți edita și actualiza datele furnizate. Dacă nu ați creat un cont în magazin, vă rugăm să ne contactați prin intermediul formularului de contact din această pagină sau scrieți-ne la Biroul nostru pentru Protecția Datelor cu solicitarea de a vă accesa datele – vă vom oferi informații despre datele dvs. și le vom actualiza la solicitarea dvs.

În termenii stabiliți de GDPR, aveți, de asemenea, dreptul la:

 • Dreptul de retragere a consimtamântului
 • Dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor voastre
 • Dreptul de acces asupra datelor
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restrctionarea prelucrării
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre voi către alt operator
 • Dreptul de avă opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a vă adresa justiției
 • Dreptul de a depune plângere în fața unei Autorități de Supraveghere
 • Dacă vreți să vă folosiți de aceste drepturi, vă invităm să ne transmiteți o cerere scrisă, semnat și datată, la adresa de e-mail gdpr@royalmotors.ro
 • Dreptul tău de a depune plângere

Dacă aveți o plângere cu privire la utilizarea informațiilor dvs., vă rugam să ne contactați prima dată pe noi, pentru a putea remedia în mod amiabil cererea. Cu toate acestea, puteți, de asemenea, să contactați Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru Informații prin intermediul site-ului lor la https://www.dataprotection.ro sau să le scrieți la adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, Romania

 1. Actualizări la această politică de confidențialitate

Această politică se revizuiește regulat și o actualizăm periodic atunci când intervin elemente noi. Dacă vrem să folosim datele dvs. personale într-un mod pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a vă solicita acordul.

Revizuirea politicii de confidențialitate va fi evidențiată pe site.